Visies op de sekseverhoudingen

De Reformatie. Nieuwe visies op de sekseverhoudingen?

Een van de nieuwe leerstellingen die met de Reformatie werd ingevoerd, was het algemeen priesterschap der gelovigen. Voortaan hoefden gewone gelovigen zich niet langer te onderwerpen aan het gezag van de priester als bemiddelaar tussen God en mens. Zij waren nu zelf verantwoordelijk voor hun zielenheil. Dat was een radicale breuk met de rooms-katholieke heilsleer. Maar wat betekende het in de praktijk voor mannelijke én vrouwelijke gelovigen? Bood het vrouwen nieuwe mogelijkheden om een actieve rol in de kerk te gaan vervullen? Leidde het tot andere gezagsverhoudingen tussen de seksen? Zijn er in dit opzicht duidelijke verschillen te ontwaren tussen de verschillende stromingen binnen de Reformatie?

Spreker

Prof.dr. Mirjam de Baar, hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het christendom van de vroegmoderne tijd, LUCSoR, Universiteit Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Visies op de sekseverhoudingen ma 27 nov
19:30