Scaligerpenning

Hoogleraar Kurt Deketelaere (KU Leuven en LERU) ontvangt de eerste Scaligerpenning.

De Scaligerpenning is een nieuwe onderscheiding waarmee de Universiteit Leiden personen of organisaties eert die op een bijzondere wijze de universitaire waarden hooghouden. Deketelaere ontvangt de penning voor ‘de zeer bijzondere wijze waarop hij de positie van de onderzoeksuniversiteiten in Europa en de Europese samenwerking op het terrein van onderwijs en onderzoek heeft bevorderd’. Deketelaere is niet alleen buitengewoon hoogleraar Rechtsgeleerdheid aan de Leuvense universiteit, hij is ook secretaris-generaal van de League of European Research Universities (LERU). Daarin werken 23 Europese onderzoeksuniversiteiten samen, waaronder de Universiteit Leiden en de KU Leuven.

Succesvol beleidsterrein

Professor Deketelaere is namens de LERU uitermate actief in het verder ontwikkelen van de European Research Area en het Europese onderwijs- en onderzoeksbeleid, waarbij academische excellentie een vast uitgangspunt is. ‘Vooral ook door zijn werk behoort het Europese onderzoeksbeleid tot de meest succesvolle beleidsterreinen van de EU,’ zegt rector magnificus Carel Stolker van de Leidse universiteit, die de penning op 19 september 2017 aan Deketelaere zal overhandigen. ‘De Europese onderzoeksuniversiteiten spelen daarin een cruciale rol. Ik beschouw het daarom als een groot voorrecht de eerste Scaligerpenning juist aan hem te mogen uitreiken.’

Universitaire waarden

De Scaligerpenning wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. De penning is door de Universiteit Leiden in het leven geroepen om personen of organisaties te eren die op bijzondere wijze de waarden hooghouden waar universiteiten – nationaal en internationaal – voor staan. Deze waarden betreffen de ongebonden ontwikkeling van onderzoek en onderwijs. Universiteiten moeten vrijplaatsen zijn waar iedere vraag gesteld en beantwoord kan worden, waar academici zich laten leiden door de hoogste ambities van kwaliteit en wetenschappelijke integriteit, waar het onderwijs wordt geïnspireerd en gevoed door wetenschappelijk onderzoek en waar er ruimte is voor maatschappelijk verantwoorde kennisbenutting.

Josephus Justus Scaliger

De penning is vernoemd naar de grote geleerde Josephus Justus Scaliger, die aan het eind van de zestiende eeuw de Leidse universiteit internationale faam bezorgde en die door tijdgenoten onder meer een ‘feniks onder de geleerden’ en ‘bodemloze put van eruditie’ werd genoemd. De nieuwe penning is een aanvulling op de Willem van Oranjepenning voor mensen van “hoog maatschappelijk, nationaal of internationaal niveau” en de Universiteitspenning voor personen die zich bijzonder verdienstelijk voor de universiteit hebben gemaakt.

Scaligerpenning di 19 sep
14:30