Revolutie en Russische literatuur

De Revolutie en de Russische literatuur. Hoe nu verder?

Aan het begin van de  lezing zal dichter Leo van Zanen Aleksandr Bloks revolutionaire gedicht “De twaalf” (1918) voorlezen in de vertaling van Paul Rodenko.

Nog voor ze de eindoverwinning definitief kunnen opeisen, daagt bij de  nieuwe machthebbers het besef dat de Revolutie een van de gewichtigste thema’s van de  nieuwe Russische literatuur moet worden. De gebeurtenissen van oktober 1917 en de daaropvolgende burgeroorlog markeren immers het begin van een volledig nieuwe tijdperk, de start van een ongekend experiment. Een onuitputtelijke bron van inspiratie dient zich aan! Maar hoe precies moet de Revolutie worden bezongen? En is artistiek talent wel voldoende of worden hier heel andere kwaliteiten vereist? Deze lezing spitst zich toe op nu algemeen erkende schrijvers zoals Michail Boelgakov en Boris Pilnjak die in conflict kwamen met het regime, maar zal ook stilstaan bij de “politiek correcte” wegbereiders van het socialistisch-realisme: Maksim Gorki en Fjodor Gladkov. Zoals altijd in de Russische cultuurgeschiedenis zal ook hier weer blijken hoe weerbarstig, tegenstrijdig en absurd de historische werkelijkheid was en dat niet één van de “ingenieurs van de ziel” (Stalins karakterisering van schrijvers)  werkelijk wist waar hij aan toe was.

Spreker

Dr. Otto Boele, universitair hoofddocent, LIAS, Universiteit Leiden

Tijd, plaats en toegang

Woensdagavond 15 november
19.30 – 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Revolutie en Russische literatuur wo 15 nov
19:30