Religieuze migratie

Reformatie en religieuze migratie

De Reformatie verdeelde Europa niet alleen als continent, maar ook op lokaal en regionaal niveau. Als vorsten of stadsbesturen vóór of tegen de Reformatie hadden gekozen waren aanhangers van andere confessies vaak gedwongen hun woonplaats te verlaten. Religieuze vervolging leidde in Europa gedurende de 16de eeuw dan ook tot honderdduizenden vluchtelingen.

In dit hoorcollege gaan wij in op de vroegmoderne omgang met migratie en religieuze diversiteit. Met de focus op het Nederlandse en Duitse taalgebied wordt belicht hoe religieuze conflicten tot grote migratiestromen leidden, hoe de toenmalige maatschappijen hierop reageerden en hoe de vluchtelingen hun nieuwe woonplaatsen vormden.

Spreker

Dr. Johannes Müller, universitair docent Duitse taal en cultuur, LUCAS, Universiteit Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Religieuze migratie ma 4 dec
19:30