Psychofarmaca

Psychofarmaca en de hersenontwikkeling door Prof. Liesbeth Reneman

Omdat de uitrijping van de hersenen nog niet compleet is tot in de vroege adolescentie, zijn de hersenen van kinderen en adolescenten extra gevoelig -of plastisch- voor invloeden van buitenaf. Maar terwijl plasticiteit een groot onderzoeksveld is, is er nog maar heel weinig bekend over de invloed die psychofarmaca als bijvoorbeeld prozac (voor behandeling van angst of depressie) en ritalin (voor ADHD) op de zich ontwikkelende hersenen kunnen hebben. Ook omdat medicijnen voornamelijk onderzocht zijn bij gezonde volwassenen en niet of nauwelijks in kwetsbare groepen – zoals kinderen.

Liesbeth Reneman, neuroradioloog in het AMC en hoogleraar translationele neuroradiologie aan de Universiteit van Amsterdam neemt u vanavond mee in de wereld van hersenontwikkeling en farmacologie. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer:

* Effecten van stimulantia en antidepressiva op het volwassen brein

* De ontwikkeling van de hersenen inclusief neurotransmitter systemen waarop stimulantia en antidepressiva  aangrijpen

* Effecten van stimulantia en antidepressiva op het zich ontwikkelende brein.

Spreker: Liesbeth Reneman, hoogleraar Translationele Neuroradiologie bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Het centrale thema van haar onderzoek is het effect van drugs en medicijnen op de hersenen, in het bijzonder de langetermijneffecten van medicatie op het zich ontwikkelende brein.

Muziek: Duo Willemine Semeins. Willemine Semeins (zang) en Marcel Peters (piano en contrabas) spelen muziek van Stevie Wonder en Jazz in de stijl van Ella Fitzgerald.

Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Voor meer en actuele informatie zie www.sciencecafeleiden.nl of onze Facebook pagina.

De volgende Science Café Leiden bijeenkomst is op dinsdag 12 juni en heeft als onderwerp “Cryptovaluta en energiegebruik”.

Psychofarmaca di 15 mei
20:00