Protestantse heiligen?

Protestantse heiligen?Met de opkomst van het protestantisme in West-Europa leek de rooms-katholieke heiligenverering voor de nieuwe gelovigen passé. De beeldenstorm van 1566 was er niet voor niets geweest. Ook de heiligenkalender leek aan waarde te hebben ingeboet. Toch ligt het wat genuanceerder. Ook protestanten hebben behoefte aan rolmodellen die voorbeeldig gedrag vertonen en ook zij geven graag met behulp van een ‘heilige’ persoon uitdrukking aan hun persoonlijke of collectieve identiteit. In dit hoorcollege onderzoeken we een aantal historische en Bijbelse figuren die als protestantse heiligen zijn vereerd. Bestaan er in dit opzicht verschillen tussen de verschillende stromingen binnen de Reformatie?

Spreker

Dr. Olga van Marion, universitair docent Oudere Nederlandse letterkunde, LUCAS, Universiteit Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Protestantse heiligen? ma 20 nov
19:30