De Vrijheijdt

Recent heeft Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) voor de collectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een handschrift uit 1787 verworven met daarin de tekst van een nog onbekende opera. Het beschrijft de strijd tussen de prinsgezinden (orangisten) en de staatsgezinden (patriotten) in de Republiek en specifiek het Oranjeoproer in Leiden in 1784. Op 22 maart worden fragmenten van de opera, getiteld De Vrijheijdt, uitgevoerd door studenten van Collegium Musicum, afgewisseld met lezingen door Mart van Duijn, die het handschrift verwierf voor de UBL, Olga van Marion, die de historische situatie zal schetsen van het Oranjeoproer in Leiden in 1784 en Julia Duijvekam, die dieper zal ingaan op de inhoud van de opera.

Programma

  • 15.30-15.35     Welkomstwoord – Kurt De Belder (Bibliothecaris van de Universiteit)
  • 15.35-15.50     Een Leidse opera in drie delen: verwerving, onderzoeken opvoering – Mart van Duijn (conservator westerse handschriften en archieven, UBL)
  • 15.50-16.00     De Vrijheijdt – Opvoering door studenten van Collegium Musicum
  • 16.00-16.20     Het Leidse Oranjeoproer bezongen – Olga van Marion (Docent Historische Nederlandse Letterkunde, Universiteit Leiden)
  • 16.20-16.30     De Vrijheijdt – Opvoering door studenten van Collegium Musicum
  • 16.30-16.50     ‘Wee stadt of landt daar oproer brandt’: de politieke boodschap van de Leidse opera De Vrijheijdt (1787) – Julia Duijvekam (Student Historische Nederlandse Letterkunde, Universiteit Leiden)
  • 16.50-17.00     De Vrijheijdt – Opvoering door studenten van Collegium Musicum
  • 17.00-17.30     Bezichtiging handschrift De Vrijheijdt (1787)
  • 17.00-1800      Borrel

Wij hopen u te ontmoeten op donderdag 22 maart a.s. U wordt verzocht u vóór 16 maart aan te melden via email: aanmelding@library.leidenuniv.nl (graag o.v.v. ‘Leidse opera’ en het aantal personen)

De Vrijheijdt do 22 mrt
15:30