Bibliotheca Thysiana

Vijftien strekkende meter. Nieuwe onderzoeksmogelijkheden in het archief van de Bibliotheca Thysiana

Op 12 december 2014 vond in de Leidse Universiteitsbibliotheek het symposium ‘Vijftien strekkende meter. Nieuwe onderzoeksmogelijkheden in het archief van de Bibliotheca Thysiana’ plaats. Zes specialisten afkomstig uit diverse disciplines (Anne van den Dool, Chris Heesakkers (m.m.v. Olga van Marion), Jeanine De Landtsheer, Esther Mourits, Lodewijk Petram en Arend Pietersma) lieten bij die gelegenheid hun licht schijnen over een of een aantal stukken uit het rijke familie- en bibliotheekarchief van de Bibliotheca Thysiana. Aanleiding voor het symposium was de voltooiing in 2013 en de publicatie op internet in 2015 van de inventaris van genoemd archief.

Het doet ons genoegen u thans uit te kunnen nodigen voor de presentatie van de bundel die het resultaat is van dit symposium
op maandag 6 november 2017 in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek Leiden. De zes sprekers hebben hun bijdragen uitgewerkt.
Aan hun teksten zijn bovendien vier nieuwe bijdragen toegevoegd (Jan Burgers, Jennifer Hendriks, Johannes Müller en Martijn Storms),
alsmede een interview met mevrouw Leny Segijn-Kret, echtgenote van de heer Gilles Segijn, die custos was van de Bibliotheca Thysiana van 1964-1978 (Andy Wieles).

Programma:

17.00 uur: Zaal open

17.15-17.20 uur:Welkom (Wim van Anrooij)

17.20-17.45 uur:  Peter Burgers: Johannes Thysius en de muziek

17.45-18.00 uur: Optreden van de luitenist Willem Mook, die zal spelen uit het beroemde Luitboek van Thysius

18.00-18.05 uur:  Overhandiging van het eerste exemplaar van de bundel

18.05-18.15 uur:  Toelichting en oprichting van de Vriendenvereniging van de Bibliotheca Thysiana (Paul Hoftijzer)

Vanaf 18.15 uur:   Borrel en verkoop bundel (€ 19,-).

Deelname aan het programma is gratis.
Wel hierbij het vriendelijke verzoek om uw komst uiterlijk op donderdag 2 november 2017 aan te kondigen d.m.v. een mail aan w.van.anrooij@hum.leidenuniv.nl.

 

Bibliotheca Thysiana ma 6 nov
17:00