Aristoteles

Aristoteles voor de 21e eeuw: de Poëtica

Aristoteles’ Poëtica is het oudste en het invloedrijkste boek van de westerse literatuurtheorie, dat een alomvattend perspectief op de dichtkunst biedt. Aristoteles’ concepten van uitbeelding, plot, eenheid, peripetie, karakter en katharsis zijn nog steeds actueel en relevant, en worden nog steeds toegepast in romans, speelfilms en de opera. Bij de verschijning van een nieuwe Nederlandse vertaling belichten vier sprekers de filosofische, literaire en actuele waarde van de Poëtica.

  • Keimpe Algra, hoogleraar antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, Universiteit Utrecht – Aristoteles’ Poëtica en de filosofie
  • Piet Gerbrandy, dichter, essayist, poëziecriticus, universitair docent klassiek en middeleeuws Latijn, Universiteit van Amsterdam en vertaler Poëtica – Over dichtkunst? Het vertalen van Aristoteles’ Poëtica
  • Casper de Jonge, universitair docent Griekse taal- en letterkunde, Universiteit Leiden en vertaler PoëticaAristoteles’ Poëtica als literatuurkritiek
  • Marije Martijn, bijzonder hoogleraar antieke en patristische wijsbegeerte, Vrije Universiteit Amsterdam – De tragedie en het dier

De avond wordt voorgezeten door Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden.

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op de website van de KNAW. Of neem contact op met Sophie van den Bergh, sophie.van.den.bergh@knaw.nl, 020 551 0871.   U bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op de website. Meer informatie: Website KNAW

Aristoteles ma 26 jun
19:00