Filosofie ma 5 sep
19:30

Filosofie

Van Sokrates en Aristoteles tot en met Descartes Herman Philipse De ontwikkeling van de ‘Eerste Filosofie’ Axiomatische geometrie als model. Het probleem van de eerste beginselen der wetenschappen De Cartesiaanse revolutie (en unificatie) in de natuurwetenschappen Het lichaam-ziel probleem...

»
Van Selm-lezing di 6 sep
16:15

Van Selm-lezing

25ste Bert van Selm-lezing door Frits van Oostrom Op dinsdag 6 september 2016 zal de vijfentwintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Frits van Oostrom onder de titel Van geletterd naar gepixeld. Over de missie van de letterkundige neerlandistiek. ‘Bert van...

»
Toegankelijkheid HO wo 7 sep
19:30

Toegankelijkheid HO

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs Jarmo Berkhout, Esmee Jonk, Wouter Marchand, Susanne Rijken, Pieter Slaman De toegankelijkheid van het hoger onderwijs bepaalt mede de levenskansen van jonge generaties. De politieke strijd over de studiefinanciering is dan ook steeds weer opnieuw...

»
Filosofie ma 12 sep
19:30

Filosofie

Van Newton tot Kant Herman Philipse   Revoluties in natuurkunde en filosofie De Newtoniaanse revolutie in de natuurkunde De Kantiaanse (“transcendentale”) revolutie in de filosofie De relatie tussen wetenschap en godsdienst: van Isaac Newton tot Pierre-Simon Laplace, David Hume en...

»
Romeinse Rijk di 13 sep
19:30

Romeinse Rijk

Beelden van het Romeinse Rijk Miguel John Versluys In deze lezing gaat eerst aandacht uit naar beelden van het Romeinse rijk zoals ze de latere (Westerse) geschiedenis hebben bepaald. Ieder rijk, zo lijkt het, spiegelt zich vroeg of laat aan Rome. Vervolgens zullen we kijken hoe deze beelden...

»
Kunst&Kennis za 17 sep
00:00

Kunst&Kennis

Ruim 8 maanden geleden stond Leiden op zijn kop tijdens de derde Nacht van Kunst & Kennis. Vandaag starten we de kaartverkoop voor de vierde editie van ons festival! Onder meer droomwetenschapper Douwe Draaisma, hoogleraar wetenschapscommunicatie Ionica Smeets, de jonge theatermakers van...

»
Wijsbegeerte ma 19 sep
19:30

Wijsbegeerte

Weerleggingen van de Kantiaanse conceptie Herman Philipse De onttroning van de theoretische wijsbegeerte Darwin en Einstein Het ontstaan van het Logisch Positivisme Wittgensteins reductie van theoretische wijsbegeerte tot therapeutische taalanalyse Het Popper-Wittgenstein debat Spreker Prof....

»
MNL 250 do 9 jun
di 20 sep

MNL 250

In 2016 bestaat de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL) 250 jaar, aanleiding voor een tentoonstelling waarin u de geschiedenis, de organisatie en de activiteiten van de MNL leert kennen. Op 18 juli 1766 kwamen in de Schuttersdoelen te Leiden elf heren bij elkaar voor de oprichting...

»
Sasaniden di 20 sep
19:30

Sasaniden

Centrum van de wereld: het Perzische rijk van de Sasaniden (224-651) Ab de Jong De Sasanidische koningen heersten over een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen en stonden sommige van die groepen een behoorlijke mate van autonomie toe. In dit college zullen we deze structuur onder de loep...

»
Mensenstromen wo 21 sep
19:30

Mensenstromen

De stad verbeeld als stromen van mensen in verschillende ritmes en stelsels Helen Westgeest Velen stellen zich een stad voor als een opeenhoping van gebouwen met hun bewoners. Steden worden dan ook meestal beroemd om hun architectuur en niet om hun inwoners. In de hedendaagse kunst zijn...

»
Contemporaire concepties ma 26 sep
19:30

Contemporaire concep...

Contemporaire concepties Herman Philipse De continentaal-analytische kloof Van de controverse tussen Heidegger en Carnap tot Rorty en Quine Divergentie tussen nationale tradities en tussen politieke preoccupaties – het kapitalisme-debat (Frankfurter Schule vs. Friedrich Hayek) als voorbeeld...

»
Timurid Art and Architecture di 27 sep
19:30

Timurid Art and Arch...

The Splendour of Timurid Art and Architecture (1370-1506) Elena Paskaleva The founder of the Timurid dynasty, Timur (born ca. 1336-1405), known widely in the west as Tamerlane, created a mighty empire that stretched from Anatolia to Delhi. He created a vibrant artistic community and is also...

»
Wonen in de stad wo 28 sep
19:30

Wonen in de stad

Wonen in de stad Sophie Rousseau Deze lezing neemt u mee op een reis langs de ontwikkeling van de sociale woningbouw in Europa. Met speciale aandacht voor de belanghebbenden achter elke stap in de ontwikkeling van de volkshuisvesting. Welke ambities stonden aan de basis? Welke instrumenten...

»
Chinese Keizerrijk di 4 okt
19:30

Chinese Keizerrijk

De crisis en het behoud van het Chinese Keizerrijk tijdens de Song-dynastie (960-1279)’ Hilde de Weerdt In dit college bespreken we hoe de Song-dynastie teruggreep op administratieve en culturele tradities en nieuwe politieke en economische instellingen schiep om een eenheidsrijk herop te...

»
Staat geesteswetenschappen do 6 okt
19:30

Staat geesteswetensc...

Staat van de geesteswetenschappen Kitty Zijlmans et al. Het woord ‘crisis’ lijkt de berichtgeving over de geesteswetenschappen te domineren. Toenemend nutsdenken zou tot hun devaluatie leiden. Financieringstekorten aan geesteswetenschappelijke faculteiten en dreigende opheffingen van kleine...

»
Rijk van de Grootmogol di 11 okt
19:30

Rijk van de Grootmog...

Eenheid in verscheidenheid in het rijk van de Grootmogol Jos Gommans Een van de welvarendste imperia van de vroegmoderne tijd is het Indiase rijk van de zogenaamde “Groot Mogols”, Wat is het geheim van de Mughals? Hoe konden deze veroveraars uit Centraal Azië zo lang het bewind...

»
De Mongolen di 18 okt
19:30

De Mongolen

De Mongolen (1206-1294) niet langer tussen ‘Pax Mongolica’ en ‘Het Tataarse juk’ Gabrielle van den Berg In deze lezing wordt ingegaan op de betekenis van de Mongolen voor de wereldgeschiedenis en op hun politieke en culturele erfenis tot en met vandaag de dag aan toe. Spreker Dr. Gabrielle...

»
De mens in de stad wo 19 okt
19:30

De mens in de stad

De mens in de stad Hendrik Ploeger De stad produceert 24 uur per dag onvoorstelbare hoeveelheden data. Een stroom gegevens op  gebieden als transport, energie en gezondheid die alleen maar toeneemt. Data die ook steeds vaker publiekelijk gedeeld worden. Houdt de stedeling nog de macht over...

»
Habsburgers en Romeinse Rijk di 25 okt
19:30

Habsburgers en Romei...

Het Heilige Romeinse Rijk en de Habsburgers Jeroen Duindam Hitlers Derde Rijk zag zich als vervolg op het tweede rijk van Kaiser Wilhelm, maar vooral op het Heilige Roomse of Duitse Rijk zoals dat tussen 962 en 1806 bestond. Dit ‘eerste rijk’, een intrigerend samenraapsel van vorstendommen,...

»
Christiaan Huygens wo 5 okt
wo 26 okt

Christiaan Huygens

Christiaan kijkt!  Christiaan Huygens en de ontwikkelingen in de telescopie en de microscopie  In deze reeks staan de ontwikkelingen in de telescopie en microscopie en de belangrijke rol van Christiaan Huygens daarin centraal. Christiaan is niet alleen de ontdekker van de ring rond Saturnus,...

»
Regerende burgemeesters wo 26 okt
19:30

Regerende burgemeest...

Wat als burgemeesters de wereld regeren Martin Boisen De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber schrijft in zijn boek ‘If Mayors Ruled the World’ dat burgemeesters alle wereld kunnen oplossen. Heeft hij gelijk? Waar baseert hij zijn idee op? Is zijn idee überhaupt nieuw? En wat zouden de...

»
Leren vd natuur di 27 sep
di 1 nov

Leren vd natuur

Leren van de natuur  Hoe kunnen we van de natuur leren? De eerste twee bijeenkomsten stellen die vraag centraal en bespreken hoe evolutie werkt. Vervolgens gaan de deelnemers zelf op zoek naar bruikbare nieuwe ideeën waarmee maatschappelijke en technische problemen kunnen worden opgelost. We...

»
Stoornissen wo 28 sep
wo 2 nov

Stoornissen

Een wereld vol stoornissen  In de hedendaagse maatschappij worden we in toenemende mate geconfronteerd met mensen die een stoornis hebben. Depressie, ADHD, autisme zijn verschijnselen die niet meer uit ons taalgebruik zijn weg te denken. Ze worden zelfs als scheldwoorden gebruikt. Achter deze...

»
Byzantium di 11 okt
di 8 nov

Byzantium

De bloeitijd van Byzantium  Byzantium is de middeleeuwse voortzetting van het christelijke Romeinse Rijk. De bewoners van dit rijk met Constantinopel als hoofdstad noemden zich ook altijd ‘Romeinen’ (de benaming ‘Byzantijns’ is er door westerse humanisten in de 16de...

»
Brieven van Cicero di 11 okt
di 15 nov

Brieven van Cicero

Lectori salutem: Brieven uit de collecties van Cicero, Seneca en Plinius  Toen Petrarca in 1345 in Verona de eerste grote collectie brieven (ad Familiares) van Cicero vond, was hij geschokt door diens weifelachtige karakter, getroffen door de directheid en openheid van de advocaat en...

»
Wereldpolitiek di 20 sep
di 22 nov

Wereldpolitiek

Chaos in de wereldpolitiek  Over mondiale machtsverschuivingen, regionale conflicten en wat ze betekenen voor Nederland Is de wereld werkelijk zo chaotisch en gewelddadig geworden als dikwijls wordt verondersteld? Wat gaat er schuil achter de belangrijkste crisishaarden van dit moment? In dit...

»
Augustinus di 4 okt
di 22 nov

Augustinus

Augustinus: de mens onderweg naar de waarheid  Augustinus (354-430) is één van de belangrijkste theologen en filosofen van Europa. Grote denkers vonden inspiratie in zijn werk. Voorbeelden zijn Bonaventura en Thomas van Aquino in de middeleeuwen, Luther en Calvijn in de zestiende eeuw,...

»
Duurzame ontwikkeling do 13 okt
do 24 nov

Duurzame ontwikkelin...

Ingrediënten voor duurzame ontwikkeling  Duurzame ontwikkeling houdt in dat de activiteiten van huidige generaties de ontwikkelingsmogelijkheden van toekomstige generaties niet blokkeren. Dat vereist een gezonde ecologische, economische en sociale basis van de samenleving. Daarvoor is besef...

»
Florence wo 26 okt
wo 30 nov

Florence

Florence: kunst en cultuur  Het is niet zonder reden dat men in Florence op iedere hoek van de straat minstens drie kunsthistorici in gesprek ziet: in Florence is de kunstgeschiedenis uitgevonden en er is geen stad in de wereld waar op zo’n relatief klein oppervlak  zo veel schoonheid bij...

»
Shakespeare di 13 sep
di 6 dec

Shakespeare

Shakespeare: bekend en onbekend  De dramatische kwaliteiten en het universeel menselijk inzicht van de Engelse toneelschrijver William Shakespeare (1564-1616) behoeven geen nadere toelichting vooraf. Maar waar komt zijn grootsheid in detail nu eigenlijk precies op neer? Waarom zijn sommige...

»
De Toverberg wo 12 okt
wo 7 dec

De Toverberg

Thomas Manns Toverberg  De Toverberg. De titel van één van Thomas Manns beroemdste werken spreekt meteen tot de verbeelding. In Duitsland staat het werk in bijna elke boekenkast én op nummer 1 in het lijstje ‘boeken die ik zou willen lezen’. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het meteen...

»
Charles Darwin wo 19 okt
wo 7 dec

Charles Darwin

Tuinieren met Darwin  Charles Darwin is ontegenzeggelijk één van ’s werelds beroemdste natuurvorsers. Hij is vooral bekend geworden door zijn verblijf op de Galapagoseilanden, de Darwinvinken en de publicatie van On the Origin of Species (1859), waarin hij zijn evolutieleer uiteenzet. Veel...

»
Het Heilige Land wo 2 nov
wo 7 dec

Het Heilige Land

Joden, christenen en moslims in het ‘heilige land': heilige ruzies?  In het Heilige Land komen het jodendom, de islam en het christendom samen. Op dit multireligieuze stuk grond strijden de drie monotheïstische godsdiensten met elkaar om erkenning, om grond, macht en geld. En er vindt...

»
De moraal ma 10 okt
ma 12 dec

De moraal

De fundering van de moraal Vragen zoals wat goed en kwaad zijn, waarom we moreel zouden moeten handelen en of er absolute of universele morele maatstaven zijn of niet, zijn al zo oud als de geschiedenis van de filosofie. Om hierin meer inzicht te krijgen, vragen we ons af wat moraal is, wat...

»
Griekse kunst ma 17 okt
ma 12 dec

Griekse kunst

Griekse kunst  De Griekse kunst onderscheidt zich van de haar omringende culturen in het Nabije Oosten en van alle culturen uit de wereldgeschiedenis, door een consequent gericht zoeken naar de realistische uitbeelding van het menselijk lichaam. Een vergelijkbaar streven kunnen we waarnemen...

»
Pragmatisme di 25 okt
di 13 dec

Pragmatisme

De filosofie van het pragmatisme Tegenwoordig gebruiken we het woord ‘pragmatisch’ om een houding mee aan te duiden die vooral resultaatgericht is. Het pragmatisme is echter ook een filosofische stroming, die steeds meer invloed krijgt, niet alleen in wetenschap en filosofie, maar ook in het...

»
Sterrenkunde ma 31 okt
ma 19 dec

Sterrenkunde

De geboorte van de moderne sterrenkunde 1945-2015 In 1945 was de sterrenkunde een kleine discipline met weinig beroepsastronomen en veel amateurs. Sterrenkunde werd algemeen gewaardeerd omdat deze iets vertelde over de grote wereld maar het was een door weinigen beoefende discipline. Toen...

»
Canterbury Tales di 10 jan
di 31 jan

Canterbury Tales

The Canterbury Tales  Geoffrey Chaucer (ca. 1343-1400) is de allereerste Engelse dichter wiens naam en werken nooit uit de vergetelheid zijn geraakt; hij is niet alleen één van de belangrijkste middeleeuwse schrijvers maar ook één van de grootste auteurs uit de Engelse literatuurgeschiedenis....

»