Burgemeesters wo 26 okt
19:30

Burgemeesters

Wat als burgemeesters de wereld regeren Martin Boisen De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber schrijft in zijn boek ‘If Mayors Ruled the World’ dat burgemeesters alle wereld kunnen oplossen. Heeft hij gelijk? Waar baseert hij zijn idee op? Is zijn idee überhaupt nieuw? En wat zouden de...

»
Identiteitscrises wo 26 okt
19:30

Identiteitscrises

Lezing door Hans Feddema over de identiteitscrises van de kerk Hans Feddema, organisator van het Filosofisch Café Leiden, onderzoekt de diepere grond van de leegloop en identiteitscrisis van de kerk. De kerk is allang niet meer de enige speler op de ‘reli-markt’. Hij wijst op de...

»
Lunchconcert do 27 okt
12:45

Lunchconcert

Vierhandig pianospel door pianoduo Wiekhart- Hurrelbrinck Het Leidse pianoduo Irene Wiekhart – Ben Hurrelbrinck brengt een schitterend programma van meesterlijke composities voor piano à quatre mains van Franz Schubert. Het programma wordt geopend met een uitvoering van vier Polonaises...

»
Omgevingsvisie do 27 okt
20:00

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie: Inhoud van jou Een jaar na het verschijnen van ‘Uit het Hart van Holland’ kijkt RAP Leiden samen met 10 regiogemeenten nog een keer kritisch naar de inhoud van de omgevingsvisie 2040. Hoe belangrijk is de inbreng van burgers en professionals geweest? Kom donderdag 27 oktober...

»
Beyond Papyri do 27 okt
za 29 okt

Beyond Papyri

27-29 October 2016: Conference ‘Beyond Papyri: The Materiality of Ancient Texts’ The Leiden Papyrology+ Group organizes a yearly international conference in Leiden under the general heading of ‘Papyri in a Changing World’. This years conference, to be held on 27-29 October 2016,...

»
Bedrogen geheugen zo 30 okt
14:00

Bedrogen geheugen

Lezing Douwe Draaisma over zijn nieuwe boek Als mijn geheugen me niet bedriegt. De lezing begint om 14.00 uur, en na afloop is ruimte voor vragen en een signeersessie. Wat doet het met je herinneringen als je pas op oudere leeftijd te horen krijgt dat je een andere biologische vader hebt dan...

»
Leidse schilders zo 30 okt
14:00

Leidse schilders

Dialoog over Leidse schilders: Liefde en erotiek Komend weekend staat het programma OPEN in het teken van Vroeger, verhalen van de stad. Ingrid Brons en Bart in ’t Veld zijn de auteurs van Canvas van Leiden, het boek over Leidse schilders door de eeuwen heen. Bij boekhandel Kooyker gaan zij...

»
Leren vd natuur di 27 sep
di 1 nov

Leren vd natuur

Leren van de natuur  Hoe kunnen we van de natuur leren? De eerste twee bijeenkomsten stellen die vraag centraal en bespreken hoe evolutie werkt. Vervolgens gaan de deelnemers zelf op zoek naar bruikbare nieuwe ideeën waarmee maatschappelijke en technische problemen kunnen worden opgelost. We...

»
Stoornissen wo 28 sep
wo 2 nov

Stoornissen

Een wereld vol stoornissen  In de hedendaagse maatschappij worden we in toenemende mate geconfronteerd met mensen die een stoornis hebben. Depressie, ADHD, autisme zijn verschijnselen die niet meer uit ons taalgebruik zijn weg te denken. Ze worden zelfs als scheldwoorden gebruikt. Achter deze...

»
Brutale zwier zo 6 nov
14:00

Brutale zwier

Op zondag 6 november bezoekt Caspar Wintermans Van Stockum Boekverkopers Leiden voor een lezing over zijn boek Een jongen van brutale zwier, een biografie van componist Erich Wolfgang Korngold. Wintermans zal vertellen over het leven en werk van deze laat-romantische kunstenaar. Hij...

»
Jacht geopend ma 7 nov
19:30

Jacht geopend

De jacht wordt geopend Ineke Sluiter Spreker Prof.dr. Ineke Sluiter, Akademiehoogleraar, hoogleraar Griekse taal en literatuur, Griekse taal- en letterkunde, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden De jacht speelt nog steeds een rol in ons leven, letterlijk, maar vooral ook...

»
Byzantium di 11 okt
di 8 nov

Byzantium

De bloeitijd van Byzantium  Byzantium is de middeleeuwse voortzetting van het christelijke Romeinse Rijk. De bewoners van dit rijk met Constantinopel als hoofdstad noemden zich ook altijd ‘Romeinen’ (de benaming ‘Byzantijns’ is er door westerse humanisten in de 16de...

»
Founding Fathers di 8 nov
19:30

Founding Fathers

Lezing Frans Verhagen Founding Fathers Op de avond dat de Amerikanen voor de 58ste keer hun president kiezen, is het gepast stil te staan bij de mannen die de Verenigde Staten in elkaar zetten, de Founding Fathers. Op 8 november zal Frans Verhagen spreken over zijn recente boek dat vertelt...

»
Geldstromen di 8 nov
19:30

Geldstromen

Geldstromen Barend van der Meulen en Kutsal Yesilkagit Sprekers/panelleden Met o.a. prof.dr. Barend van der Meulen, Head Science System Assessement, Rathenau Instituut, bijzonder hoogleraar Kennis voor Wetenschapsbeleid, Universiteit Leiden en Kutsal Yesilkagit, Decaan campus Den Haag en...

»
Rosetta di 8 nov
20:00

Rosetta

Close-up van een komeet: wat Rosetta ons leert over onze oorsprong Ontmoet door professor Ewine F. van Dishoeck  Ons zonnestelsel is gevormd uit een ijle wolk van gas en stof tussen de sterren. Kometen (vieze sneeuwballen) zijn de meest primitieve objecten die overgebleven zijn uit deze...

»
Jachtverhalen ma 14 nov
19:30

Jachtverhalen

Jacht tussen werkelijkheid en symbool: jachtverhalen uit de klassieke oudheid Ineke Sluiter Spreker Prof.dr. Ineke Sluiter, Akademiehoogleraar, hoogleraar Griekse taal en literatuur, Griekse taal- en letterkunde, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden Homerus’ Ilias en Odyssee...

»
Brieven van Cicero di 11 okt
di 15 nov

Brieven van Cicero

Lectori salutem: Brieven uit de collecties van Cicero, Seneca en Plinius  Toen Petrarca in 1345 in Verona de eerste grote collectie brieven (ad Familiares) van Cicero vond, was hij geschokt door diens weifelachtige karakter, getroffen door de directheid en openheid van de advocaat en...

»
Jacht en evolutie ma 21 nov
19:30

Jacht en evolutie

Jacht en de evolutie van de mens Wil Roebroeks Spreker Prof.dr. Wil Roebroeks, Akademiehoogleraar, hoogleraar Paleolithische Archeologie, Human Origins, Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden Veel onderzoekers stellen dat de jacht een sleutelrol gespeeld heeft in de ontwikkeling van de...

»
Wereldpolitiek di 20 sep
di 22 nov

Wereldpolitiek

Chaos in de wereldpolitiek  Over mondiale machtsverschuivingen, regionale conflicten en wat ze betekenen voor Nederland Is de wereld werkelijk zo chaotisch en gewelddadig geworden als dikwijls wordt verondersteld? Wat gaat er schuil achter de belangrijkste crisishaarden van dit moment? In dit...

»
Augustinus di 4 okt
di 22 nov

Augustinus

Augustinus: de mens onderweg naar de waarheid  Augustinus (354-430) is één van de belangrijkste theologen en filosofen van Europa. Grote denkers vonden inspiratie in zijn werk. Voorbeelden zijn Bonaventura en Thomas van Aquino in de middeleeuwen, Luther en Calvijn in de zestiende eeuw,...

»
Valse seizoen di 22 nov
19:30

Valse seizoen

Onno Blom in gesprek met Christiaan Weijts Half november verschijnt Het valse seizoen, de nieuwe roman van Christiaan Weijts. Strijken langs de kusten van een verward Europa. In Het valse seizoen eindigen de verwikkelingen in een geheimzinnige zomerklas van conservatoriumstudenten plotseling...

»
Keizer Rudolf II di 22 nov
19:30

Keizer Rudolf II

De Driewerf Grote Hermes van het Heilige Roomse Rijk Keizer Rudolf II, zijn hofcultuur en de occulte wetenschappen in Praag 1583-1612 Keizer Rudolf II geldt niet als een geslaagd politicus. De polarisering tussen katholieken en protestanten in zijn rijk kon hij niet de baas, in een twist met...

»
D Woord* wo 23 nov
20:00

D Woord*

Het D Woord* Kan Leiden mooier worden, en duurzamer tegelijk? Kom naar Stadscafé op woensdag 23 november in het Stadhuis en praat mee! Start 20.00 uur. Daar gaat het toch niet om, of zo’n windmolen mooi is of niet? Het is nodig. Het D Woord is een gegeven, zoveel is zeker. Maar hoe we gaan...

»
Duurzame ontwikkeling do 13 okt
do 24 nov

Duurzame ontwikkelin...

Ingrediënten voor duurzame ontwikkeling  Duurzame ontwikkeling houdt in dat de activiteiten van huidige generaties de ontwikkelingsmogelijkheden van toekomstige generaties niet blokkeren. Dat vereist een gezonde ecologische, economische en sociale basis van de samenleving. Daarvoor is besef...

»
Wunderkammer di 29 nov
19:30

Wunderkammer

“Eén eenhoorn, volle lengte.” De Kunst- und Wunderkammer van Rudolf II in Praag Rond 1590 schilderde Giuseppe Arcimboldo een beroemd geworden portret van Rudolf II als de god Vertumnus, wiens gezicht is samengesteld uit allerlei bloemen, vruchten en planten. De keizer was er...

»
Florence wo 26 okt
wo 30 nov

Florence

Florence: kunst en cultuur  Het is niet zonder reden dat men in Florence op iedere hoek van de straat minstens drie kunsthistorici in gesprek ziet: in Florence is de kunstgeschiedenis uitgevonden en er is geen stad in de wereld waar op zo’n relatief klein oppervlak  zo veel schoonheid bij...

»
Shakespeare di 13 sep
di 6 dec

Shakespeare

Shakespeare: bekend en onbekend  De dramatische kwaliteiten en het universeel menselijk inzicht van de Engelse toneelschrijver William Shakespeare (1564-1616) behoeven geen nadere toelichting vooraf. Maar waar komt zijn grootsheid in detail nu eigenlijk precies op neer? Waarom zijn sommige...

»
Beeldhouwen di 6 dec
19:30

Beeldhouwen

Adriaen de Vries, keizerlijk beeldhouwer in Praag De in Den Haag geboren beeldhouwer Adriaen de Vries (1556-1626) werkte, na een leertijd in Italië,  van 1589 tot 1594 en van 1601 tot zijn dood, in dienst van het keizerlijk hof in Praag. Aanvankelijk als Kammerbildhauer van keizer Rudolf II...

»
De Toverberg wo 12 okt
wo 7 dec

De Toverberg

Thomas Manns Toverberg  De Toverberg. De titel van één van Thomas Manns beroemdste werken spreekt meteen tot de verbeelding. In Duitsland staat het werk in bijna elke boekenkast én op nummer 1 in het lijstje ‘boeken die ik zou willen lezen’. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het meteen...

»
Charles Darwin wo 19 okt
wo 7 dec

Charles Darwin

Tuinieren met Darwin  Charles Darwin is ontegenzeggelijk één van ’s werelds beroemdste natuurvorsers. Hij is vooral bekend geworden door zijn verblijf op de Galapagoseilanden, de Darwinvinken en de publicatie van On the Origin of Species (1859), waarin hij zijn evolutieleer uiteenzet. Veel...

»
Het Heilige Land wo 2 nov
wo 7 dec

Het Heilige Land

Joden, christenen en moslims in het ‘heilige land': heilige ruzies?  In het Heilige Land komen het jodendom, de islam en het christendom samen. Op dit multireligieuze stuk grond strijden de drie monotheïstische godsdiensten met elkaar om erkenning, om grond, macht en geld. En er vindt...

»
De moraal ma 10 okt
ma 12 dec

De moraal

De fundering van de moraal Vragen zoals wat goed en kwaad zijn, waarom we moreel zouden moeten handelen en of er absolute of universele morele maatstaven zijn of niet, zijn al zo oud als de geschiedenis van de filosofie. Om hierin meer inzicht te krijgen, vragen we ons af wat moraal is, wat...

»
Griekse kunst ma 17 okt
ma 12 dec

Griekse kunst

Griekse kunst  De Griekse kunst onderscheidt zich van de haar omringende culturen in het Nabije Oosten en van alle culturen uit de wereldgeschiedenis, door een consequent gericht zoeken naar de realistische uitbeelding van het menselijk lichaam. Een vergelijkbaar streven kunnen we waarnemen...

»
Jagers als opvoeders ma 12 dec
19:30

Jagers als opvoeders

Jagers als opvoeders Judi Mesman Spreker Prof.dr. Judi Mesman, bijzonder hoogleraar Opvoeding en onderwijs in de multiculturele samenleving, Algemene en Gezinspedagogiek, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden Volgens het stereotiepe beeld moet een jager goed voorbereid zijn op...

»
Pragmatisme di 25 okt
di 13 dec

Pragmatisme

De filosofie van het pragmatisme Tegenwoordig gebruiken we het woord ‘pragmatisch’ om een houding mee aan te duiden die vooral resultaatgericht is. Het pragmatisme is echter ook een filosofische stroming, die steeds meer invloed krijgt, niet alleen in wetenschap en filosofie, maar ook in het...

»
Keizerlijke allure di 13 dec
19:30

Keizerlijke allure

Keizerlijke allure: Nederlandse en Vlaamse kunstenaars aan het hof van Rudolf II De “tegenwoordig meest Schilderconst-beminder ter Weerelt”, zo typeerde Karel van Mander keizer Rudolf II (1552-1612) in het voorwoord van zijn Schilder-Boeck. Rudolf omgaf zich met de beste kunstenaars van zijn...

»
Migrating wo 14 dec
19:30

Migrating

Migrating to Europe: facts, figures and stories Petra Stienen, Peter Rodrigues, Joanne van der Leun Sprekers Discussion led by Petra Stienen, Arabist and former human rights diplomat in the Arab world. Presentations by prof. mr. Peter Rodrigues, Professor of Immigration Law, Leiden University...

»
Sterrenkunde ma 31 okt
ma 19 dec

Sterrenkunde

De geboorte van de moderne sterrenkunde 1945-2015 In 1945 was de sterrenkunde een kleine discipline met weinig beroepsastronomen en veel amateurs. Sterrenkunde werd algemeen gewaardeerd omdat deze iets vertelde over de grote wereld maar het was een door weinigen beoefende discipline. Toen...

»
Jacht & organisaties ma 19 dec
19:30

Jacht & organis...

De Jacht als metafoor in organisaties Naomi Ellemers Spreker Prof.dr. Naomi Ellemers, Universiteitshoogleraar, Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht In werksituaties worden allerlei gewoontes en praktijken gerechtvaardigd door te beweren dat ze verankerd zijn in onze genen als...

»
Fortress Europe wo 21 dec
19:30

Fortress Europe

Fortress Europe needs its citizens Focusing on the importance of citizens for integration Bernard Steunenberg Prof. Bernard Steunenberg, Professor of Public Administration, Leiden University. In this talk we discuss issues about, and focus on how more citizens’ involvement affects the way the...

»
Praag 1600 vr 30 sep
di 10 jan

Praag 1600

Tentoonstelling Praag rond 1600: Kunst en wetenschap aan het hof van Rudolf II In 1583 verplaatste Rudolf II, keizer van het Heilige Roomse Rijk, zijn hoofdstad van Wenen naar Praag, dat zich ontwikkelde tot een centrum van cultuur en wetenschap. Rudolf werd een van de grootste mecenassen van...

»
Culture wo 18 jan
19:30

Culture

No Culture, No Europe Pascal Gielen [AFTER THE BREAK] Repairing Europe A Critical Reading of Storytelling in European Cultural Projects Astrid Van Weyenberg Prof. dr. Pascal Gielen, Full Professor of Sociology of Art and Politics, Antwerp Research Institute for the Arts, Antwerp University...

»
Canterbury Tales di 10 jan
di 31 jan

Canterbury Tales

The Canterbury Tales  Geoffrey Chaucer (ca. 1343-1400) is de allereerste Engelse dichter wiens naam en werken nooit uit de vergetelheid zijn geraakt; hij is niet alleen één van de belangrijkste middeleeuwse schrijvers maar ook één van de grootste auteurs uit de Engelse literatuurgeschiedenis....

»